jaimal
lyrics
I Don't Care
Music & lyrics by Jaimal Lovitt

Well I don't care if people think I'm a freak
Well I don't care if people don't like me
Well I don't care if people think I'm bad
Well I don't care
Well I don't care

You
You care too much
Why do you care
Oh you
You care too much
Why do you care